ENGELSİZ KAVRAM BİRİMİ

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören engelli öğrencilerimizin eğitim öğretim ve sosyal hayatlarını uygun şartlarda sürdürebilmeleri için gereken destek hizmetlerini Engelsiz Kavram Birimi üzerinden sağlıyoruz.

Engelsiz Kavram Biriminin çalışmaları kapsamında, akademik ve idari danışmanlarımız,  engelli öğrencilerimizle görüşerek;

Dersin içeriği ve sınav formatı konusunda bilgilendirme yapar.

İhtiyaçları net şekilde tespit eder ve öğrencilerimizin talepleri hususunda gerekli ders, sınav ve sosyal düzenlemelerinin yapılmasını sağlar.

Fiziksel çevre koşullarına ilişkin düzenleme talep eden öğrencinin, destek sorumlusuna bilgi vermesi yeterlidir.

 • Destek talep eden öğrencinin, Engelsiz Kavram Koordinatörlüğüne başvurması ve ilgili belgeleri değerlendirilmek üzere sunması gerekir. Engelli Öğrenci Formu için tıklayınız.
 • Destek talep eden personelin ,  Engelsiz Kavram Koordinatörlüğüne başvurması ve ilgili belgeleri değerlendirilmek üzere sunması gerekir. Engelli Personel Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Engelsiz Kavram Koordinatörlüğü ve Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi için tıklayınız.

Ders kayıtlarında destek 

 • Ders kayıtlarında, Öğrenci İşleri Birimi ve Akademik Danışman öğretim görevlisi ile işbirliği içinde ders kayıtlarında destek sağlanmaktadır.

Öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi 

 • Gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimi Eğitim Koordinatörlüğünü bilgilendirir, Eğitim Koordinatörlüğü ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal destek sağlanır.
 • Ders takibi ve sınav uygulamalarına yönelik destekleyici düzenlemelerin yapılmasında ve uygulanmasında yardımcı olur.
 • Fiziksel düzenlemelere ilişkin taleplerin ilgili birimlerle işbirliği içinde karşılanması sağlanır.

Sınav uygulamalarına yönelik düzenlemeler:

 • Gerekli olduğunda ek süre verilmesi 
 • Öğrencinin durumuna göre, sınavın ayrı yerde verilmesi 
 • Sınavda öğrencinin gereksinimine göre gözetmen, okuyucu ya da yazıcı tahsisi 
 • Fiziksel düzenlemeler

 

ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ek hibe
Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için yüksekokulumuzun Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne talebinizi iletiniz. İlgili form doldurulduktan sonra başvurunuz yüksekokulumuzun Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

 

Yükseköğretim Kurumları İçin Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formları

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Öğrenci)
Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Personel)