ÇALIŞMA ALANLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları;   

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” Merkez Müdürlüklerinde çalışabilirler.

*4857 sayılı iş kanunu kamuda ve özel sektörde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılarak yeni yaptırımlar getirmiştir.