Misyon

Reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle gelişen teknolojik yeniliklere uyumlu mesleki eğitim ortamı hazırlayarak, analitik ve eleştirel düşünebilen, hayal edebilen etik değerleri önemseyen, mesleki ve sosyal sorumlulukları başarı ile yerine getiren, bilgiyi beceriye dönüştürebilen, meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında yenilikçi ve öncü bir yükseköğretim kurumu olmak.