Yazı İşleri Birimi

Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri Birimi, Yüksekokul Müdürlüğü’ne gelen her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaların, EBYS sistemi üzerinden Müdürlük Makamının arzına sunulması ve resmi yazışmaları gerekli birimlere sevk edilmesi ile kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak, kurum içi ve kurum dışında verimliliği artırmaktadır. Böylelikle hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi ile iş akışının doğru ilerlemesini amaçlayarak; tüm faaliyetlerde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirerek, Yüksekokulumuzun vizyonu ve misyonu ışığında iş kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

 

Yazı İşleri Birimi Personel Bilgileri

 

Adı SoyadıUnvanDahiliE-Posta
Yeşim DOĞRUSOYBirim Sorumlusu7020yesim.dogrusoy@kavram.edu.tr