Personel İşleri Birimi

Yüksekokulumuzun Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışan, Personel ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yayınların takibini gerçekleştirerek uygulamada yapılması gereken değişiklikleri tespit ederek üst yönetimin onayı ile değişikliklerin yapılmasını sağlamaktır. İhtiyaç halinde eğitim taleplerini değerlendirip eğitim planını oluşturarak eğitim değerlendirme sonuçları hakkında ilgili birim sorumlularını bilgilendirmektir.

Ayrıca Personel özlük dosyalarının oluşturulup muhafaza edilmesi ve aylık maaş bordroların düzenlenmesi ile personellerin her türlü izinlerinin (ücretli, ücretsiz, mazeret, yıllık izin vb.) takip edilip zamanında kullandırılması ve personelin her tülü belge ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktır.

Personel İşleri Birimi, personel ile ilgili olan her türlü sorunun çözüldüğü ve Yüksekokulun personel devamlılığının sağlandığı birimdir.

 

Personel İşleri Birimi’nin Dokümanları için tıklayınız.

 

Personel İşleri Birimi Personel Bilgileri

Adı SoyadıUnvanDahiliE-Posta
Zehra YÖRÜKBirim Sorumlusu7023zehra.yoruk@kavram.edu.tr
Emel TUNÇMemur7019emel.tunc@kavram.edu.tr