MESLEKİ BECERİLERİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEDEKİ FARKLILIKLARIMIZ 

 • Mesleki eğitim programlarının içeriği, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda hazırlanmıştır.
 • Öğrencilere sunulan eğitimler, dünya ve AB meslek standartlarına uygun ve modern araç ve gereçlerle desteklenmiştir. 
 • Seçilen mesleki dallar günümüz iş koşullarına ve sektörel ihtiyaçlara uygun olarak seçilmiştir. Amaç gençlere prestijli bir gelecek sunmak ve onları geleceğe hazırlamaktır. 
 • Akademisyen kadromuz her biri kendi alanında başarılar elde etmiş, sektör deneyimi olan öğretim üyeleri ve pratisyen uzmanlar arasından seçilerek oluşturulmuştur.
 • Eğitmen ve iş dünyası arasında diyalog öne çıkartılarak "Eğitmen-Sanayici Profesyonel Diyalog Kulübü " kurulmuştur.
 • İş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olacak tarzda tekniker ve meslek elemanı yetiştirilmesi eğitim planlarına aksettirilmiştir. 
 • Mesleki eğitim alan, nitelikli gençlerin istihdam edilmesi için gerekli destek ofisleri kurulmuştur.
 • "Farkın Okurken Başlasın" sloganı ile eğitim ve öğretim hayatına başlayacak İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu yenilikçi ve çağdaş bir meslek edindirme ve girişimci yaratma merkezidir. 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu “Meslek Edindirme” Stratejileri; 

 • Küreselleşen ve rekabet ortamı artan dünyada, ülkemizin en büyük avantajı olan gençlere, meslek edindirmek ve yükseköğretim imkanı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
 • Modern ve iş dünyasının ihtiyacı olan meslek edindirme programlarımız, bireylere kılavuzluk etmekle birlikte Kavram Kariyer Merkezi ile de danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 • Yüksekokul-sanayi işbirliği kapsamında meslek edindirdiği öğrencilerini işe yerleştirme sürecinde önemli avantajlar sağlamayı ilke edinmiştir.
 • Girişimciler yetiştirip geleceğin iş insanlarını yaratmayı hedeflemektedir.