Eğitim-Öğretim Bursu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjan ve oranlara göre burslu tercihle kazanan ve yerleşen öğrencilere verilir.

Akademik Başarı Bursu: Mütevelli Heyetince tahsis edilen ve öğrencinin akademik yıl sonunda başarı düzeyi dikkate alınarak belirlenir bursu ifade eder. Akademik başarı bursu, tam burslu eğitim alan öğrenciler ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler haricinde, birinci sınıfların program birincilerine %50 oranında tanımlanır.

Kardeş Bursu: Kardeş olan öğrencilerin her birine, eğitim-öğretim ücretinden %10 oranında indirim yapılarak uygulanan bursu ifade eder.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu burs yönergesinin detaylarıyla ilgili olarak aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.

BURS YÖNERGESİ