DUYURULAR

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği, 2019-1-TR01-KA103-065513 ve 2020-1-TR01-KA103-081539 Proje, Başvuru Duyurusu

28 Eyl 2021

Erasmus+ 2019-1-TR01-KA103-065513, 2020-1-TR01-KA103-081539 Proje kapsamında 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim Öğretim yıllarında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen İdari personelimiz için başvurularımız başlamıştır.

Genel Şartlar
Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen personelin;  29 Eylül 2021 – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2019 Sözleşme Dönemi 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2022, 2020 Sözleşme Dönemi: 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındadır. Dolayısıyla hareketlilikten yararlanma hakkı kazanılması halinde faaliyetten yararlanılabilecek son tarih 2019 projesi için 31 Mayıs 2022, 2020 projesi için 31 Mayıs 2023’dür.

EĞİTİM HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI: 

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde, eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere, çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Personel Hareketliliğinde Süreler: 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mümkün olan en çok sayıda personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek faaliyet gün sayısı kişi başı 5 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe Km hesabı yapılarak seyahat ücreti ödenecektir. 

Başvuru Süreci: 
Programdan faydalanmak isteyen idari personelimiz;başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu eğer bu süre içinde alınamaz ise tercih edilecek kurum adı, eğitim alma faaliyeti için iş planı ve kurumumuz tarafından yapılan yabancı dil puanı ile birlikte 29 Eylül 2021 – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilir yada COVID 19 nedeni ile tüm belgeler (pdf olarak) aşağıdaki yer alan mail adreslerine de gönderilebilir.

Bilgi ve Başvuru İçin:

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

erasmus@kavram.edu.tr

(2. kat 223 nolu ofis)

ERASMUS+ Ders Verme Hareketliliği Başvurularını Değerlendirmede Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri için tıklayınız.
erasmus-ders-verme-puanlandirma-kriteri

 

  Yapılan puanlama sonucu eşit puan alınması durumunda dil puanı yüksek olan personel önceliklidir.

Yabancı dil sınavının detayı ve tarihleri ileri bir tarihde duyurulacaktır.

Hibeler Hakkında Bilgiler: 
Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

Erasmus+ hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra hareketlilikten faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sirbistan, Türkiye*

119

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

https://kavram.edu.tr/docs/default-source/duyurular/erasmus-ikili-anla%C5%9Fmalar-g%C3%BCncel.pdf?sfvrsn=5e6c9fb4_2 

https://www.kavram.edu.tr/aday/uluslararasi/erasmus

*Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kurumlar arasında ikili anlaşma olma zorunluluğu bulunmamaktadır.Seçim 
Programdan daha önce faydalanmamış personele, bölüm ya da birime, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.  İdari Personel için nihai karar, yüksekokulumuz tarafından yapılacak olan İngilizce Seviye Tespit Sınav Sonucuna göre açıklanacaktır. 

İşbu başvuru duyuru olup, değerlendirmeler sonucunda hibe tutarına göre tahmini 3 personel faydalanma hakkı elde edecektir. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmaması anlamına gelmemektedir. 

Engelli Personel İçin İlave Hibe:
Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

NOT: Pandemi kaynaklı personel hareketliliklerinin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır.