DUYURULAR

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, 2019-1-TR01-KA103-065513 ve 2020-1-TR01-KA103-081539 Proje Başvuruları Duyurusu

28 Eyl 2021

Erasmus+ 2019-1-TR01-KA103-065513, 2020-1-TR01-KA103-081539 Proje kapsamında 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim Öğretim yıllarında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Ders Verme Hareketliliğine katılmak isteyen akademik personelimiz için başvurularımız başlamıştır.

Genel Şartlar
Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen personelin; 29 Eylül 2021 – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2019 Sözleşme Dönemi 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2022, 2020 Sözleşme Dönemi: 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındadır. Dolayısıyla hareketlilikten yararlanma hakkı kazanılması halinde faaliyetten yararlanılabilecek son tarih 2019 projesi için 31 Mayıs 2022, 2020 projesi için 31 Mayıs 2023’dür.

Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur. 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI: 
Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü olan bir personelin; program ülkelerinden birinde ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır.

Personel Hareketliliğinde Süreler: 
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır. 

Mümkün olan en çok sayıda akademik personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek gün sayısı kişi başı 5 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe Km hesabı yapılarak seyahat ücreti ödenecektir. 

Başvuru Süreci: 
Programdan faydalanmak isteyen akademik personelimiz;başvuru formu, misafir olunacak kurumdan alınacak davet mektubu eğer bu süre içinde alınamaz ise tercih edilecek kurum adı, ders verme faaliyeti için iş planı ve Yabancı dil bilgisini gösterir belge ile birlikte  29 Eylül 2021 – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilir yada COVID 19 nedeni ile tüm belgeler (pdf olarak) aşağıdaki yer alan mail adreslerine de gönderilebilir.

Bilgi ve Başvuru İçin:

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

erasmus@kavram.edu.tr

(2. kat 223 nolu ofis)

ERASMUS+ Ders Verme Hareketliliği Başvurularını Değerlendirmede Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri için tıklayınız.

erasmus-puanlandirma-kriteri

  *Yabancı Dil Sınav sonucunun YDS için 70 puan ve üzeri, diğer sınav türlerinde ise eşdeğer puan ve üzeri olmak kaydıyla belgelendirilmesi gerekmektedir. Sınav sonuç belgesinin başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. Yapılan puanlama sonucu eşit puan alınması durumunda dil puanı yüksek olan personel önceliklidir.  

Hibeler Hakkında Bilgiler: 
Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları aşağıda belirtilmiştir. 

  • Erasmus+ hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra hareketlilikten faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

 

Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye*

119

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

İkili anlaşma listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

https://kavram.edu.tr/docs/default-source/duyurular/erasmus-ikili-anla%C5%9Fmalar-g%C3%BCncel.pdf?sfvrsn=5e6c9fb4_2 

https://www.kavram.edu.tr/aday/uluslararasi/erasmus

Seçim 
Programdan daha önce faydalanmamış personele, bölüm ya da birime, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir. 

İşbu başvuru duyuru olup, değerlendirmeler sonucunda hibe tutarına göre tahmini 6 personel faydalanma hakkı elde edecektir. Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmaması anlamına gelmemektedir. 

Engelli Personel İçin İlave Hibe:
Erasmus+ programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

NOT: Pandemi kaynaklı personel hareketliliklerinin etkilenmesi durumunda Türkiye Ulusal Ajansı’nın vereceği kararlar uygulanacak olup, süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirmeler yapılacaktır.