ADALET

 

Adalet Programının amacı; hâkim, savcı ve hukuk personeline yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

Adalet Programında öğrenciler, hukukun gerekliliklerini yerine getirebilecek değerlere, yargı teşkilatının her alanında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olacakları bir eğitim programına tabi tutulur.

 

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir.

İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı vardır.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

Adalet Programı mezunları;

  • Adalet Bakanlığı,
  • İcra Daireleri,
  • Mahkemeler,
  • Avukatlık ve Hukuk Büroları,
  • Noterlikler,
  • Ceza ve Tutukevleri,
  • Arabuluculuk Büroları
  • STK’larda kariyer oluşturma imkânına sahiptir.

 

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER

  • Hukuk

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER