ÇİFT ANADAL

Çift anadal nedir?

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğrenim gördükleri ön lisans programı ile 36 AKTS kredi dersi örtüşen başka bir ön lisans programında da öğrenim görebilir.

Başvuru şartları

Çift anadal yapmak için öğrencilerin en erken 2. en geç ise 3. yarıyıl başında, başvurusunu yapması gerekmektedir.

Öğrencinin çift anadal başvurusu yapabilmesi için, başvurduğu döneme kadar öğrenim gördüğü mevcut ön lisans programında yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen öğrencinin Ağırlıklı Not Ortalamasının 3,50 ve üzerinde olması, öğrenim gördüğü sınıftaki başarı sıralaması itibariyle de ilk %20’de yer alması gerekmektedir.

Öğrencinin 3,50 ve üzeri not ortalamasına sahip olması, ancak ilk %20’ye girememesi durumunda ise, ilgili yıldaki taban puanından yüksek puan almış olması gerekmektedir.

Çift anadal yapılabilecek programlar için lütfen tıklayınız.