%5 Peşin Ödeme İndirimi Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır.
Kardeş İndirimi %10 Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine indirim uygulanır.
Toplam -
Not: Hesaplanan tutarlar, bilgilendirme amaçlıdır. Kesin kayıt ücreti mahiyeti taşımaz.
Burslar ve ücretler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız